סנטורס מחוברת למערכת ההזמנה של חברות התעופה הבינלאומית ומאפשרת לבצע השוואה של טיסות זולות לחו"ל באופן פשוט וידידותי.יעדים נוספים
כיוון אחד
הלוך ושוב
רב יעדים
מבוגרים
ילדים
תינוקות
גיל הזהב
מבוגרים
ילדים
 • חבילת נופש
 • טיסות שכר
* מבוססות על טיסות שכר
טיסה מלון טיסה ומלון
הלוך ושוב כיוון אחד
מבוגר
ילד

 

תנאים ואחריות

 

 

תנאים כלליים
 
 
שירותי התיירות והטיסות המוצעים לנוסעים בתנאים המפורטים להלן ועצם הרשמת הנוסע, מהווה את הסכמת הנוסע לכל התנאים וההגבלות המפורטים בדף זה והמתייחסים למוצרים השונים.  *  דרך ביטול ומועד לביטול
  *  תנאים ואחריות
  *  ויזה ותוקף דרכון
  *  בתי מלון


הצהרת המזמין:

הנני מסכים לכל התנאים כלשונם

 

 • על כל הזמנה בטיסות שכר, חבילת שכר (טיסה ומלון), השכרת רכב, מלון (בארץ ובחו"ל),טיולים מאורגנים,אוניות קרוזים,אתרי מרפא ונסיעות לתערוכות וירידים חלים דמי ביטול מרגע ביצוע ההזמנה ו/או אישורה בהתאם לתנאי ספקי התיירות השונים.
 • בטיסות סדירות ישנם דמי ביטול שונים לפי סוגי הכרטיסים
 • יש לוודא בעת ביצוע ההזמנה את גובה דמי הביטול החלים על המוצרים השונים היות ולעיתים דמי ביטול עלולים להגיע עד ל- 100% (תלוי בעיתוי הביטול)
 • ישנה אפשרות להוציא פוליסה ביטוחית אשר תכסה דמי ביטול בגין מצב רפואי שאינו מאפשר את ביצוע הנסיעה,פרטים נוספים תוכלו לקבל במשרדינו.
 •  

  על כל הזמנה חלים דמי ביטול/שינוי בהתאם לספקי התיירות השונים. 
  כל ביטול יעשה בהתאם להוראות כל חוק (לרבות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א  - 1981) וזאת בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שבוע ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני המועד שבו אמור להתממש השירות. ביטול של העסקה יש לעשות בכתב, באמצעות הפקס או במסירה אישית במשרדי חברת סנטורס. בכל מקרה של מתן הודעת ביטול כאמור, יחוייב המזמין בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מעלות ההזמנה או 100 שקלים לאדם, לפי הנמוך מביניהם, ובלבד שהביטול של המזמין לא נעשה עקב פגם או אי-התאמה בשירות כמשמעם בסעיף 14ה(א) לחוק, אז לא ייגבו כלל דמי ביטול. האמור לעניין הזכות לביטול, כאמור לעיל, עפ"י הוראות החוק לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד)(2) לחוק הגנת הצרכן, כלומר, כאשר המועד שנקבע למתן השירות (שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי) חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, ממועד עשיית העיסקה, במקרים אלו יחולו דמי הביטול כפי שייקבעו על ידי חברות התעופה, ספקי המלונות או שרותי תיירות אחרים לרבות סנטורס. תאריך הביטול ו/או השינוי הקובע יהיה תאריך קבלת מכתב/פקס במשרדנו.
  במידה ויום קבלת ההודעה הינו יום שבתון בארץ/בחו"ל ייחשב יום הביטול/שינוי מיום העבודה הראשון שלאחריו.
  אי התייצבות לטיסה תחשב כהודעת ביטול ותחוייב בהתאם לאמור לעיל. 
  שים לב כי באפשרותך לרכוש בחברתנו ביטוח רפואי שיכול לכסות מקרים של ביטול נסיעה הנובע מסיבות
  רפואיות או אחרות במקרים מסויימים בהתאם לתנאי הפוליסה.

    

 • הודעות על ביטול חיבות להישלח בכתב, בפקס או בתקשורת אלקטרונית אל סנטורס סוכנות נסיעות ותיירות בע"מ ע"י הלקוח

  למעלה ^נזקים וביטוח:
  סוכן הנסיעות ו/או הנהלת סנטורס סוכנות נסיעות ותיירות בע"מ אינם אחראים לנזקים הנגרמים לנוסע כגון: נזקי גוף, מחלות, נזק למטען ו/או כל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם לנוסע במהלך הטיסה ו/או שהייתו בחו"ל עקב תאונה, מעשה אלימות, שוד, גניבה, אשפוז, הריון (נדגיש כי יש חברות תעופה המתנות טיסה מעל שבוע 26, באישור רופא), הוצאות רפואיות, אובדן המטען ו/או מסמכים ו/או כרטיס טיסה ו/או דרכון וכיו"ב. מומלץ לדאוג לביטוח נסיעה במשרדנו לכיסוי אובדן מטען,הוצאות רפואיות רגילות,הוצאות רפואיות לגבי מחלות קיימות,הוצאות רפואיות לגבי ספורט אתגרי ודמי ביטול מול ספקי התיירות והתעופה בגין מצב רפואי.
 • פרטים נוספים תוכלו לקבל במשרדינו.

  כח עליון:
  סוכן הנסיעות ו/או הנהלת סנטורס סוכנות נסיעות ותיירות בע"מ יהיו פטורים מאחריות כלפי הנוסעים בכל הקשור לביטול ו/או שינוי בתוכניות החופשה בכל פרק זמן שהוא אשר נגרם במישרין ו/או בעקיפין כתוצאה מכח עליון, שביתות, סגר, הפרות סדר, שריפה, הצפה, מזג אוויר, מרי אזרחי, מלחמה, מבצע צבאי, פלישה, מרד, מגיפות, מחלות, חרם, מעצרים, תקלות טכניות או כל פעולה של כח עליון שמעבר לשליטת המארגן בין אם צפוי ו/או בלתי צפוי. סוכן הנסיעות והנהלת סנטורס סוכנות נסיעות ותיירות בע"מ מציעים לנוסע לבטח את עצמו, על חשבונו, בביטוח אישי נרחב המכסה את הנזקים וכל האירועים המתוארים לעיל.

  רשימת המתנה:
  רשימת המתנה בטיסות סדירות - במקרים מסויימים תינתן ללקוח אופציה לשליחת בקשה לרישום ברשימת המתנה.
  בקשה זו הינה בגדר פניה בלבד ואינה הזמנה, למשרד הנסיעות אין כל התחייבות לאשר את המחיר ו/או את המקום בטיסה והוא כפוף לתוקף המחיר וזמינות המקום.

  למעלה ^ הדרכון חייב להיות בתוקף לפחות 6 חודשים מיום היציאה לחו"ל, על בעלי הדרכון לבדוק צורך באשרות כניסה (ויזה) למדינה אליה טסים, על הלקוח חלה אחריות לציין אזרחותו בפני הסוכן. הנפקת הדרכון ו/או האשרות ובדיקתן הנן באחריות הנוסע בלבד.

  למעלה ^ האישור הסופי להזמנת חדרים במלונות יינתן על ידי הסוכן לאחר קבלת אישור הספקים.

  הנוהג המקובל לכניסה לחדרים בבתי מלון והיציאה מהם הינו כדלקמן: כניסה מהשעה 14:00 ויציאה עד השעה 12:00 בצהרים, וזאת ללא קשר למועדי הטיסות. רמת בתי המלון ודירוגם נקבע על-ידי משרד התיירות המקומי של כל מדינה ומדינה ולפיכך אין להשוות דרגות שונות בארצות שונות. סוכן הנסיעות ו/או הנהלת סנטורס סוכנות נסיעות ותיירות בע"מ אינם אחראים להפעלתו היום יומית של המלון, לרבות תקינות מערכותיו, שעות הפעלת מיזוג האוויר וכד'.

  מניין הימים
  במניין הימים מחושבים יום היציאה מישראל ויום החזרה אליה שהינם ימים חלקיים בלבד. זמני היציאה וההגעה מ/לישראל נתונים בידי חברת התעופה ונעשום בהם שנויים עד הרגע האחרון ואין סוכן הנסיעות ו/או הנהלת סנטורס סוכנות נסיעות ותיירות בע"מ מתחייבים להשלים את הימים במלואם. נדגיש כי במקרה של ארוחות במלון שלא מומשו במסגרת חבילת הנופש בגין שינוי מועדי הטיסות לא יינתן החזר בעבורן.

  RUN OF THE HOUSE
  ההזמנות מתבצעות עבור חדר במלון. אין באפשרותנו להבטיח מראש חדר הממוקם על-פי דרישות הלקוח, לא בקומה הרלוונטית ולא בצד המבוקש.

  רישום יתר על-ידי בתי המלון
  ייתכנו מצבים לפיהם יכנס המלון לתפוסת יתר ועל-פי הכללים הבינלאומיים לא ניתן לפנות חדרים גם אם נתקבל אישור עבורם. במקרה של רישום יתר על-ידי בתי המלון, רשאי הסוכן המקומי ו/או הנהלת בית המלון להעביר את הנוסעים למלון חלופי המדורג באותה דרגה או בדרגה גבוהה יותר מהמלון אותו רכשו הנוסעים. האחריות לכך, לרבות ההעברה למלון החלופי חלה על הנהלת המלון ו/או הסוכן המקומי. שרות שליחים לבית הלקוח.
  במסגרת השירותים הניתנים על ידי משרדנו, כרטיסי הטיסה ושוברים למלונות ושירותים שונים יישלחו לכתובת בהתאם לרשום בהזמנה.

  למעלה ^

  הזכויות ב- אתר סנטורס סוכנות נסיעות ותיירות בע"מ
  א. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני ב-סנטורס סוכנות נסיעות ותיירות בע"מ לרבות עיצוב האתר, התוכנה, היישום, קוד המחשב, הקובץ הגרפי, הטקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, אם לא נאמר מפורשות אחרת, שמורים לחברת סנטורס סוכנות נסיעות ותיירות בע"מ בלבד. ב. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או להציג חומר כנ"ל, אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב ע"י סנטורס סוכנות נסיעות ותיירות בע"מ.

  שינוי השירותים והפסקתם
  סנטורס סוכנות נסיעות ותיירות בע"מ רשאית להפסיק בכל עת את הפעילות באתר סנטורס סוכנות נסיעות ותיירות בע"מ והשימוש בשירותי המסחר המוצעים בו, כולם או מקצתם, ללא התראה מוקדמת. סנטורס סוכנות נסיעות ותיירות בע"מ רשאית לסרב להעניק גישה ל-אתר הדיל או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת. סנטורס סוכנות נסיעות ותיירות בע"מ תוכל לשנות מעת לעת את מבנה לרבות מראהו, תכניו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם, והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילתם אי נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי סנטורס סוכנות נסיעות ותיירות בע"מ בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.

  למעלה ^

   

   

  כל הזכויות שמורות ל - סנטורס סוכנות נסיעות ותיירות בע"מ © 2010 - האתר נבנה ומתוחזק ע"י אמדאוס ישראל
   

   

  תנאים ואחריות

   

  תנאים כלליים
   
   
  שירותי התיירות והטיסות המוצעים לנוסעים בתנאים המפורטים להלן ועצם הרשמת הנוסע, מהווה את הסכמת הנוסע לכל התנאים וההגבלות המפורטים בדף זה והמתייחסים למוצרים השונים.    *  דרך ביטול ומועד לביטול
    *  תנאים ואחריות
    *  ויזה ותוקף דרכון
    *  בתי מלון


  הצהרת המזמין:

  הנני מסכים לכל התנאים כלשונם

   

 • על כל הזמנה בטיסות שכר, חבילת שכר (טיסה ומלון), השכרת רכב, מלון (בארץ ובחו"ל),טיולים מאורגנים,אוניות קרוזים,אתרי מרפא ונסיעות לתערוכות וירידים חלים דמי ביטול מרגע ביצוע ההזמנה ו/או אישורה בהתאם לתנאי ספקי התיירות השונים.
 • בטיסות סדירות ישנם דמי ביטול שונים לפי סוגי הכרטיסים
 • יש לוודא בעת ביצוע ההזמנה את גובה דמי הביטול החלים על המוצרים השונים היות ולעיתים דמי ביטול עלולים להגיע עד ל- 100% (תלוי בעיתוי הביטול)
 • ישנה אפשרות להוציא פוליסה ביטוחית אשר תכסה דמי ביטול בגין מצב רפואי שאינו מאפשר את ביצוע הנסיעה,פרטים נוספים תוכלו לקבל במשרדינו.
 •  

  על פי חוק הגנת הצרכן ניתן לבטל את העסקה - בכתב , בפקס או בתקשורת אלקטרונית - בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן אלא אם המועד שנקבע למתן השירות חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, ממועד עשיית העסקה.

   

 • הודעות על ביטול חיבות להישלח בכתב, בפקס או בתקשורת אלקטרונית אל סנטורס סוכנות נסיעות ותיירות בע"מ ע"י הלקוח

  למעלה ^נזקים וביטוח:
  סוכן הנסיעות ו/או הנהלת סנטורס סוכנות נסיעות ותיירות בע"מ אינם אחראים לנזקים הנגרמים לנוסע כגון: נזקי גוף, מחלות, נזק למטען ו/או כל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם לנוסע במהלך הטיסה ו/או שהייתו בחו"ל עקב תאונה, מעשה אלימות, שוד, גניבה, אשפוז, הריון (נדגיש כי יש חברות תעופה המתנות טיסה מעל שבוע 26, באישור רופא), הוצאות רפואיות, אובדן המטען ו/או מסמכים ו/או כרטיס טיסה ו/או דרכון וכיו"ב. מומלץ לדאוג לביטוח נסיעה במשרדנו לכיסוי אובדן מטען,הוצאות רפואיות רגילות,הוצאות רפואיות לגבי מחלות קיימות,הוצאות רפואיות לגבי ספורט אתגרי ודמי ביטול מול ספקי התיירות והתעופה בגין מצב רפואי.
 • פרטים נוספים תוכלו לקבל במשרדינו.

  כח עליון:
  סוכן הנסיעות ו/או הנהלת סנטורס סוכנות נסיעות ותיירות בע"מ יהיו פטורים מאחריות כלפי הנוסעים בכל הקשור לביטול ו/או שינוי בתוכניות החופשה בכל פרק זמן שהוא אשר נגרם במישרין ו/או בעקיפין כתוצאה מכח עליון, שביתות, סגר, הפרות סדר, שריפה, הצפה, מזג אוויר, מרי אזרחי, מלחמה, מבצע צבאי, פלישה, מרד, מגיפות, מחלות, חרם, מעצרים, תקלות טכניות או כל פעולה של כח עליון שמעבר לשליטת המארגן בין אם צפוי ו/או בלתי צפוי. סוכן הנסיעות והנהלת סנטורס סוכנות נסיעות ותיירות בע"מ מציעים לנוסע לבטח את עצמו, על חשבונו, בביטוח אישי נרחב המכסה את הנזקים וכל האירועים המתוארים לעיל.

  רשימת המתנה:
  רשימת המתנה בטיסות סדירות - במקרים מסויימים תינתן ללקוח אופציה לשליחת בקשה לרישום ברשימת המתנה.
  בקשה זו הינה בגדר פניה בלבד ואינה הזמנה, למשרד הנסיעות אין כל התחייבות לאשר את המחיר ו/או את המקום בטיסה והוא כפוף לתוקף המחיר וזמינות המקום.

  למעלה ^ הדרכון חייב להיות בתוקף לפחות 6 חודשים מיום היציאה לחו"ל, על בעלי הדרכון לבדוק צורך באשרות כניסה (ויזה) למדינה אליה טסים, על הלקוח חלה אחריות לציין אזרחותו בפני הסוכן. הנפקת הדרכון ו/או האשרות ובדיקתן הנן באחריות הנוסע בלבד.

  למעלה ^ האישור הסופי להזמנת חדרים במלונות יינתן על ידי הסוכן לאחר קבלת אישור הספקים.

  הנוהג המקובל לכניסה לחדרים בבתי מלון והיציאה מהם הינו כדלקמן: כניסה מהשעה 14:00 ויציאה עד השעה 12:00 בצהרים, וזאת ללא קשר למועדי הטיסות. רמת בתי המלון ודירוגם נקבע על-ידי משרד התיירות המקומי של כל מדינה ומדינה ולפיכך אין להשוות דרגות שונות בארצות שונות. סוכן הנסיעות ו/או הנהלת סנטורס סוכנות נסיעות ותיירות בע"מ אינם אחראים להפעלתו היום יומית של המלון, לרבות תקינות מערכותיו, שעות הפעלת מיזוג האוויר וכד'.

  מניין הימים
  במניין הימים מחושבים יום היציאה מישראל ויום החזרה אליה שהינם ימים חלקיים בלבד. זמני היציאה וההגעה מ/לישראל נתונים בידי חברת התעופה ונעשום בהם שנויים עד הרגע האחרון ואין סוכן הנסיעות ו/או הנהלת סנטורס סוכנות נסיעות ותיירות בע"מ מתחייבים להשלים את הימים במלואם. נדגיש כי במקרה של ארוחות במלון שלא מומשו במסגרת חבילת הנופש בגין שינוי מועדי הטיסות לא יינתן החזר בעבורן.

  RUN OF THE HOUSE
  ההזמנות מתבצעות עבור חדר במלון. אין באפשרותנו להבטיח מראש חדר הממוקם על-פי דרישות הלקוח, לא בקומה הרלוונטית ולא בצד המבוקש.

  רישום יתר על-ידי בתי המלון
  ייתכנו מצבים לפיהם יכנס המלון לתפוסת יתר ועל-פי הכללים הבינלאומיים לא ניתן לפנות חדרים גם אם נתקבל אישור עבורם. במקרה של רישום יתר על-ידי בתי המלון, רשאי הסוכן המקומי ו/או הנהלת בית המלון להעביר את הנוסעים למלון חלופי המדורג באותה דרגה או בדרגה גבוהה יותר מהמלון אותו רכשו הנוסעים. האחריות לכך, לרבות ההעברה למלון החלופי חלה על הנהלת המלון ו/או הסוכן המקומי. שרות שליחים לבית הלקוח.
  במסגרת השירותים הניתנים על ידי משרדנו, כרטיסי הטיסה ושוברים למלונות ושירותים שונים יישלחו לכתובת בהתאם לרשום בהזמנה.

  למעלה ^

  הזכויות ב- אתר סנטורס סוכנות נסיעות ותיירות בע"מ
  א. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני ב-סנטורס סוכנות נסיעות ותיירות בע"מ לרבות עיצוב האתר, התוכנה, היישום, קוד המחשב, הקובץ הגרפי, הטקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, אם לא נאמר מפורשות אחרת, שמורים לחברת סנטורס סוכנות נסיעות ותיירות בע"מ בלבד. ב. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או להציג חומר כנ"ל, אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב ע"י סנטורס סוכנות נסיעות ותיירות בע"מ.

  שינוי השירותים והפסקתם
  סנטורס סוכנות נסיעות ותיירות בע"מ רשאית להפסיק בכל עת את הפעילות באתר סנטורס סוכנות נסיעות ותיירות בע"מ והשימוש בשירותי המסחר המוצעים בו, כולם או מקצתם, ללא התראה מוקדמת. סנטורס סוכנות נסיעות ותיירות בע"מ רשאית לסרב להעניק גישה ל-אתר הדיל או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת. סנטורס סוכנות נסיעות ותיירות בע"מ תוכל לשנות מעת לעת את מבנה לרבות מראהו, תכניו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם, והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילתם אי נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי סנטורס סוכנות נסיעות ותיירות בע"מ בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.

  למעלה ^

   

   

  כל הזכויות שמורות ל - סנטורס סוכנות נסיעות ותיירות בע"מ © 2010 - האתר נבנה ומתוחזק ע"י אמדאוס ישראל
   

   

  סנטורס בעלת רשיון למכירת כרטיסי טיסה של כל החברות התעופה

  הרשמו למועדון הלקוחות של סנטורס

  האתר נבנה ע"י אמדאוס ישראל
     אתר מאובטח       
  2016 © כל הזכויות שמורות suntours